Ocenění členové TJ Sokol Vendolí - "Síň slávy"

Při příležitosti výročí 70. let Tělovýchovné jednoty Sokol Vendolí se uspořádalo oceňování členů TJ Sokol Vendolí. Jak stávajících, tak bývalých, těch kteří jsou a i těch kteří už bohužel nejsou mezi námi - průřez od roku založení až po současnost. Tímto seznamem a oceněními, by jsme chtěli vytvořit pomyslnou "Síň slávy" TJ Sokol Vendolí, aby se nezapomnělo na ty kteří pro organizaci udělali co mohli, kteří ji založili, budovali, pomáhali, dali jí svůj čas, energii, lásku a píli, ať už na hřišti, na akcích ,ve vedení nebo jako členové. Za to jim patří velký dík, respekt, poděkování a uznání, protože bez jejich práce by tradice organizace po celou dobu těžko přežila a pokračovala. Určitě chceme v tomto trendu pokračovat a při další velké příležitosti opět vybrat několik členů a poděkovat jim za jejich práci a snahu. DĚKUJEME!

 

Seznam oceněných v "Síni slávy" Tělovýchovné jednoty Sokol Vendolí.

 

Jméno a příjmení

Funkce, které zastával

Datum a příležitost ocenění

Vladimír Buchta°

Předseda, člen, trenér mládeže, hráč

15.7.2017 - 70. let výročí TJ Sokol Vendolí

Vratislav Harašta

Člen, trenér mládeže, člen Výkonného výboru, hráč

15.7.2017 - 70. let výročí TJ Sokol Vendolí

Václav Vodička

Rozhodčí, člen, trenér "A" týmu, předseda, člen Výkonného výboru

15.7.2017 - 70. let výročí TJ Sokol Vendolí

Karel Svoboda – in memoriam

Předseda, člen, člen Výkonného výboru

15.7.2017 - 70. let výročí TJ Sokol Vendolí

Jaroslav Novotný – in memoriam

 Člen, řidič autobusu

15.7.2017 - 70. let výročí TJ Sokol Vendolí

Josef „Harry“ Lacina – in memoriam

 Hráč, nejvěrnější fanoušek

15.7.2017 - 70. let výročí TJ Sokol Vendolí

Pavel Zerzán – in memoriam

 Člen, trenér "A" týmu, hráč

15.7.2017 - 70. let výročí TJ Sokol Vendolí

František Chaloupka – in memoriam

 Předseda, člen, trenér "A" týmu, hráč

15.7.2017 - 70. let výročí TJ Sokol Vendolí

Jaroslav Pavliš – in memoriam

 Trenér mládeže, člen Výkonného výboru, člen

15.7.2017 - 70. let výročí TJ Sokol Vendolí

Milan Pisca st. – in memoriam

 Sokolník, hráč, člen

15.7.2017 - 70. let výročí TJ Sokol Vendolí

Jan Velička – in memoriam

 Člen, vedoucí oddílu stolního tenisu

15.7.2017 - 70. let výročí TJ Sokol Vendolí

Vlastimil Synek -  in memoriam

 Předseda, člen

15.7.2017 - 70. let výročí TJ Sokol Vendolí

 

 DĚKUJEME!!!

 Pozn.: Kroužek u jména znamená stále aktivního člena TJ Sokol Vendolí.

 Pozn.: U uvedených funkcí může něco chybět, zde jsou vypsány nejdůležitější a nejznámější.

 

TJ SOKOL VENDOLÍ